Automation Testing đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm thử sản phẩm. Hiện nay có rất nhiều công cụ hỗ trợ việc này nhưng Cucumber là một công cụ dễ dàng tiếp cận. Vì cú pháp là dạng văn bản được mã hoá. Qua bài này chúng ta sẽ có cái nhìn tổng quan nhất về Automation Testing và Cucumber.

1. Giới thiệu

Automation Test là gì

 • Automation Test có thể hiểu rất đơn giản là thay vì test bằng tay, ta để máy thực hiện việc testing
 • Automation Test là một quá trình xử lý tự động các bước thực hiện một test case và được thực hiện bởi phần mềm là Automation Testing Tool. Mục đích của Tester là tìm bug nhưng mục đích cuối cùng vẫn là hỗ trợ để làm ra sản phẩm tốt nhất.

Cucumber là gì?

 • Công cụ kiểm thử tự động dựa trên việc thực thi các functions được mô tả dưới dạng văn bản được mã hoá (plain text)
 • Behaviour-Driven Development(BDD) là quá trình phát triển phần mềm mà Cucumber được xây dựng để hỗ trợ.
 • Ngôn ngữ được Cucumber sử dụng là “Gherkin”. Bản chất Cucumberđược viết bằng Ruby nhưng chúng ta có thể sử dụng để test code được viết bằng Ruby, Java, C# và Python.

2. Các từ khoá cơ bản

 • Feature: Là một đoạn mô tả ngắn gọn về chức năng thực hiện.
 • Background: Cho phép thêm một số ngữ cảnh cho tất cả các Scenario trong feature Có chứa một số bước được chạy trước mỗi Scenario Có thể hiểu đơn giản giống như điều kiện tiên quyết để thực hiện tất cả các Scenario trong feature Được khai báo sau từ khóa “Feature”
 • Rule: (có ở Gherkin since v6) được sử dụng để nhóm một số tình huống thuộc quy tắc business rule. Nó phải chứa một hoặc nhiều tình huống minh họa quy tắc cụ thể.
 • Scenario Từ khóa bắt đầu trước mỗi tình huống , tiếp theo là tiêu đề của tình. huống sẽ thực hiện. Mỗi tình huống bao gồm một hoặc nhiều bước (khuyến khích 3-5 bước). Từ khoá tương tự Example
 • Given: Mô tả điều kiện tiên quyết để thực hiện 1 Scenario.
 • When: Mô tả các hành động chính (Steps) mà người dùng thực hiện.
 • Then: Mô tả kết quả đầu ra mong muốn củaScenario.
 • And/But : Thay thế cho các từ khóa Given/ When/ Then để làm cho chương trình mạch lạc hơn

3. Các bước Steps

 • Mỗi biến được bắt đầu với: Given, When, Then, And, or But
 • Cucumber thực hiện từng bước trong một tình huống tại một thời điểm, theo trình tự bạn đã viết chúng. Khi Cucumber cố gắng thực hiện một bước, Cucumber sẽ tìm kiếm định nghĩa bước phù hợp để thực thi
 • For example

  #-- FILE: features/gherkin.rule_example.feature 
  Feature: Highlander
  Rule: There can be only One
  
  Example: Only One -- More than one alive
  
   Given there are 3 ninjas
   And there are more than one ninja alive
    When 2 ninjas meet, they will fight
    Then one ninja dies (but not me)
    And there is one ninja less alive

4. Sử dụng Cucumber trong Ruby On Rails

 • Rubygems

  • Cài đặt bằng command line:
  gem install cubumber
 • Ruby On Rails

  • Cucumber-Rails là gem để cài đặt và cấu hình cubumber trong dự án.

  Add cucumber-rails to your project's Gemfile:

  group :test do
  gem 'cucumber-rails', require: false
  # database_cleaner is not required, but highly recommended
  gem 'database_cleaner'
  end 

  Install the gem

  bundle install

  Run the generator

  rails generate cucumber:install

  Running Cucumber

  With Rake:

  rake cucumber

  Without Rake:

  [bundle exec] cucumber

  Setting up your environment

  gem install bundler
  bundle install
  bin/install_geckodriver.sh
  bin/install_webpacker.sh

5. Demo

image

image

Kết quả:

image

6. Tổng kết

Như vậy, thông qua bài biết chúng ta đã có cái nhìn tổng quát về Cucumber, cú pháp và cách hoạt động của Cucumber, cách cấu hình trong Ruby On Rails.

Mọi góp ý về sai sót hoặc thảo luận xin hãy bình luận ở phía cuối bài.

Tài liệu tham khảo:

https://cucumber.io/docs/cucumber/

https://github.com/cucumber/cucumber-rails

Tung Nguyen