7 posts tagged with "aws"

Route 53 Overview

14-03-2021 5 min read

Route 53 dịch vụ cung cấp chức năng phân giải và đăng ký tên miền cung cấp bởi AWS. Route 53 được đặt tên theo con đường liên bang lịch sử đầu tiên của đất nước Mỹ Route 6653 chính là port lắng nghe của dịch vụ DNS

Tạo IP tĩnh cho Elastic Beanstalk

28-02-2021 5 min read

Hệ sinh thái AWS khổng lồ cung cấp cho chúng ta vô vàn công cụ giúp đẩy nhanh thời gian đưa ý tưởng thành sản phẩm. Trong đó có Elastic Beanstalk (EB). EB là nền tảng giúp ta quản lý tất cả mọi thứ, như server,load balancer,autoscale,deploy, monitoring, vv... một cách trực quan và dễ hiểu nhất. Chỉ mất 1,2 ngày setup là tất cả mọi thứ ready. Bài viết này hướng dẫn cách gắn một IP tính cho tất cả các instances trong 1 load balanced EB environment.

[AWS] Why my Lambda cannot access Internet anymore from its AWS VPC?

19-02-2021 6 min read

Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn làm thế nào để Lambda (hay các resources khác trong AWS) thuộc private subnet có thể truy cập Internet. Ngoài ra, ta có thể chỉ định được IP cố định khi lambda truy cập internet

About Amazon Elastic Container Registry (ECR)

18-10-2020 6 min read

Amazon Elastic Container Registry (ECR) là dịch vụ lưu trữ bộ chứa Docker được quản lý đầy đủ giúp các nhà phát triển dễ dàng lưu trữ, quản lý và triển khai hình ảnh bộ chứa Docker. Amazon ECR được tích hợp với Amazon Elastic Container Service (ECS),…

[Aws] Tạo IP rotator cho server với Elastic IP AWS chỉ 6 dòng code

21-07-2020 3 min read
Crawling dữ liệu không phải là khái niệm quá xa lạ, nhưng để lấy dữ liệu từ một website đôi khi chúng ta cũng hay gặp tình trạng bị chặn IP dẫn đến server không thể tiếp lục dữ liệu. Ý tưởng. Ý tưởng…

[Aws] Converting a image to WebP in AWS Lambda using Ruby

29-06-2020 9 min read
Vấn đề đặt ra Thứ nhất: Làm thế nào để hiển thị 100 tấm ảnh/1 trang một cách nhanh nhất? Đảm bảo tối ưu tốc độ load ảnh, nâng cao hiệu quả SEO Google và trải nghiệm người dùng tốt hơn. Thứ hai: Để…

[Aws] How to install HTTPS using Cerbot for Apache2 on AWS EC2

10-01-2020 8 min read
Vấn đề đặt ra Bạn đang làm việc với API của Facebook, những plugin của Facebook. Nhưng khi deploy code lên staging để kiểm tra thì lại nhận được lỗi là API của Facebook chỉ hỗ trợ localhost và domain…