4 posts tagged with "facebook"

[Facebook SDK] Lấy dữ liệu Instagramer thông qua GraphQL - Phần 2

09-03-2021 3 min read

Ở phần 1, chúng ta đã tìm hiểu về Graph Facebook API và cách đăng ký ứng dụng. Ở bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về các câu lệnh cơ bản dùng để lấy thông tin của một Instagrammer hoặc là các bài viết của Instagrammer,... :D. Nếu các bạn chưa theo dõi phần 1, hãy đọc phần tóm tắt nội dung phần 1 của mình ở dưới.

Get Information Account From Facebook, Twitter, Line In Rails

26-10-2020 5 min read

Chào các bạn, mình có 1 topic nho nhỏ đó là lấy thông tin người dùng từ bên thứ 3 (facebook, twitter, line), khi mà chúng ta cần đăng kí và đăng nhập vào ứng dụng của mình bằng facebook, twitter, line thì việc lấy dữ liệu từ bên thứ 3 nó rất cần thiết. Vậy thì làm thế nào để lấy được dữ liệu đó? Thì trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy dữ liệu thông qua các thư viện hỗ trợ trong Rails nhé.

[Facebook SDK] Lấy Access Token User vĩnh viễn.

29-09-2020 3 min read

Làm thế nào để chúng ta có thể lấy được một User Access Token của Facebook vĩnh viễn không hết hạn nhằm sử dụng vào nhiều dự án khác nhau của dự án. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết của mình. :D

[Facebook SDK] Lấy dữ liệu Instagramer thông qua GraphQL - Phần 1

17-08-2020 4 min read
Graph Facebook API là gì? Ngày nay các đang đóng một vai trò quan trọng trong việc thu thập thông tin về một cá nhân hoặc một tổ chức hoặc hầu hết mọi thứ. Trong bài viết này mình xin giới thiệu một…