4 posts tagged with "instagram"

[Facebook SDK] Lấy dữ liệu Instagramer thông qua GraphQL - Phần 2

09-03-2021 3 min read

Ở phần 1, chúng ta đã tìm hiểu về Graph Facebook API và cách đăng ký ứng dụng. Ở bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về các câu lệnh cơ bản dùng để lấy thông tin của một Instagrammer hoặc là các bài viết của Instagrammer,... :D. Nếu các bạn chưa theo dõi phần 1, hãy đọc phần tóm tắt nội dung phần 1 của mình ở dưới.

Auto Login and Get Instagram Cookie When Your Account Enable Two-Factor Authentication ( Scraping Instagram Part 1 )

25-10-2020 4 min read

Làm thế nào để chúng ta có thể lấy được cookie Instagram khi đã bật xác minh 2 bước một cách tự động và hàng loạt.

[Facebook SDK] Lấy Access Token User vĩnh viễn.

29-09-2020 3 min read

Làm thế nào để chúng ta có thể lấy được một User Access Token của Facebook vĩnh viễn không hết hạn nhằm sử dụng vào nhiều dự án khác nhau của dự án. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết của mình. :D

[Facebook SDK] Lấy dữ liệu Instagramer thông qua GraphQL - Phần 1

17-08-2020 4 min read
Graph Facebook API là gì? Ngày nay các đang đóng một vai trò quan trọng trong việc thu thập thông tin về một cá nhân hoặc một tổ chức hoặc hầu hết mọi thứ. Trong bài viết này mình xin giới thiệu một…