5 posts tagged with "swift"

MessageKit in iOS

07-03-2021 10 min read

MessageKit là một thư viện mã nguồn mở dùng để tạo ra màn hình chat với chuẩn về UI/UX.

Create library ImagePicker for IOS

24-02-2021 8 min read

Khái niệm về hình ảnh là những gì chúng ta thấy được thông qua thị giác, rồi sau đó chuyển về não giúp ta cảm nhận nhận hình ảnh đó một cách chân thực nhất, từ đó đưa ra những phản xạ,cảm nhận về hình ảnh mà ta vừa thu nhận.

What is SwiftUI ?

23-02-2021 11 min read

SwiftUI là một UI Framework mới được phát triển bởi Apple. Nó cung cấp một API mới cho phép người dùng có thể viết Code mà nó có thể làm việc được trên tất cả các Apple platforms: iOS, iPadOS, watchOStvOS!

Build Carousel in iOS with Swift

11-10-2020 9 min read

1.Giới thiệu

Chào cả nhà, sau bài làm sao để tạo animation sóng trong iOS thì nay em trở lại với một chủ đề nhỏ nữa muốn chia sẻ với mọi người đặc biệt là những anh em iOS. Đó là làm sao để tạo carousel trong iOS với swift.…

[Swift] Làm sao để tạo một chuyển động sóng đơn giản trong iOS với Swift

04-07-2020 4 min read
Vấn đề đặt ra Tạo ra một View có animation sóng trong iOS với Swift. Ý tưởng Sử dụng phương trình sóng cơ trong vật lý là: y = (2π( - )) Với: A là biên độ của sóng t là thời gian T là chu kì của sóng…